Bài học Bắn Cung (Phần 2) – Compound Bow

Nối tiếp Bài học Bắn Cung (Phần 1) – Giới thiệu tổng quan, Bài học Bắn Cung (Phần 2) – giới thiệu về Cung Compound.

Bắn cung

Nối tiếp Bài học Bắn Cung (Phần 1) – Giới thiệu tổng quan, Bài học Bắn Cung (Phần 2) – giới thiệu về Cung Compound được thực hiện bởi CLB. Mời cả nhà cùng xem!!!