Tháng: Tháng Một 2018

Nên chọn Compound hay Recurve? Olympic hoặc Traditional? Free style, Target, Aerial, Tactic ….khuyêt và ưu điểm….. Bắn cung Nên chọn Compound hay Recurve? Olympic hoặc Traditional? Free style, Target, Aerial, Tactic…. khuyêt và ưu điểm….. Những bạn đam mê, đã ít nhất cầm cây cung một vài lần, đều…

Read more