Thử thách của Chloe Nguyễn tại CLB Bắn Cung

Một tuần tháng 6,  đầy thử thách của Chloe Nguyễn tại CLB Bắn Cung NVHTN 🎯🎯

Bắn Cung thật thú vị

Một tuần tháng 6 đầy thử thách của Chloe Nguyễn tại CLB Bắn Cung 🎯🎯❤❤❤Nguồn: Chloe Nguyễn

Người đăng: Bắn Cung chuyên nghiệp Vietnam – Vietnam Professional Archery vào Thứ Bảy, 30 Tháng 6, 2018

 

Nguồn: Chloe Nguyễn