Tác giả: vfc

Sau hai ngày dầm mưa dãi nắng thì các Member của chúng ta đã có một chuyến Dã ngoại Bắn Cung đầy niềm vui và kỷ niệm đáng nhớ . Đây là hình ảnh cập nhật mới nhất nhé các…

Read more