Chuyên mục: Bắn Cung

Bài học Bắn Cung (Phần 1). Bắn cung Bài học Bắn Cung (Phần 1): Cung Thể thao nhập môn Đây là Videoclip hướng dẫn Cung đầu tiên bằng Việt ngữ, những video khác sẽ lần lượt trình bày sau, xin…

Read more

Nên chọn Compound hay Recurve? Olympic hoặc Traditional? Free style, Target, Aerial, Tactic ….khuyêt và ưu điểm….. Bắn cung Nên chọn Compound hay Recurve? Olympic hoặc Traditional? Free style, Target, Aerial, Tactic…. khuyêt và ưu điểm….. Những bạn đam mê, đã ít nhất cầm cây cung một vài lần, đều…

Read more