Bắn cung
LÀM CUNG TRE: 

" Tre già, chặt khúc 1m50, có đủ 2 đầu 2 cật tre, dùng dao xẻ dọc, vót từ giữa thân rộng và dầy chừng 2cm vót ra 2 đầu, còn ...

12:11 Ngày 18/10/2015

Các bài viết khác:

1 2 3 4 5 ...>> ...
Địa điểm VFC