Liễu kiếm |  Tin tức
Fecing: Giới thiệu chung 

Liễu kiếm là một môn thể thao đối kháng trong chương trình thi đấu Thế vận hội ngày nay. Hai đấu sĩ thi đấu (còn gọi là ...

18:42 Ngày 10/03/2014
Liễu kiếm VTV9 

Fencing, giới thiệu đấu kiếm: foil, epée, sabre trên VTV9 tại Nhà Văn hóa thanh Niên, Tp.HCM.

20:40 Ngày 06/03/2014
Địa điểm VFC