abc
Mới cập nhật


LÀM CUNG TRE: 

" Tre già, chặt khúc 1m50, có đủ 2 đầu 2 cật tre, dùng dao xẻ dọc, vót từ giữa thân rộng và dầy chừng 2cm vót ra 2 đầu, còn ...

Cung Recurve 10/18/2015 12:11:25
Lịch sinh hoạt bắn cung
Địa điểm VFC