The Beauty…

Hoyt AeroTec Riser, 900 CX Limbs, Bee Stinger Stabilizer, Ultima Carbon Sight và những chim Trĩ của chàng Robin Hood xa xưa…

Bắn cung

Hoyt AeroTec Riser, 900 CX Limbs, Bee Stinger Stabilizer, Ultima Carbon Sight và những chim Trĩ của chàng Robin Hood xa xưa…
Chim Trĩ được nuôi để … săn bắn giải trí, điểm độc đáo là Trĩ, giống chim xứ nóng, được nuôi để sống trong điều kiện lạnh khắc nghiệt, sẽ có bài viết về đề tài săn bắn tại Hoa kỳ…
Riêng tại VN, VFC sẽ hướng dẫn cách bắn cung mô phỏng săn bắn.
cung recurve và săn bắn
cung recurve và săn bắn
cung recurve và săn bắn
cung recurve và săn bắn
cung recurve và săn bắn
cung recurve và săn bắn
cung recurve và săn bắn
cung recurve và săn bắn
cung recurve và săn bắn
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: CLB Bắn Cung NVHTN